Rakennusalan työntekijöitä koskeva myytti onkin yllättäen perätön

 

RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen osoittaa, että rakennusalan työtekijöitä koskeva myytti ei pidäkään paikkaansa.

Työntekijöiden ja avoimien työpaikkojen kohtaaminen on Suomessa ongelma.

Yllättäen työnhakija ja avoin työpaikka kohtaavat toisensa rakennusalalla muita päätoimialoja paremmin. Avoimien työpaikkojen lisääntyminen alentaakin tehokkaasti rakentamisen työttömyyttä.

Tulos nousi esiin, kun Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen keksi tarkastella kohtaanto-ongelmaa toimialakohtaisesti.

”Kun rakennusalalle aukeaa avoimia työpaikkoja, niihin näyttää löytyvän myös tekijöitä ja työttömyys alenee. Rakentajat myös lähtevät töihin muille paikkakunnille”, Pakarinen arvioi.

Rakentamisessa työn sisältö ei ole muuttunut niin nopeasti kuin esimerkiksi kaupan alalla. Tämä helpottaa osaltaan työn ja tekijän kohtaamista rakentamisessa. Tilanne saattaa tosin vaihdella rakennusalan eri tehtävissä, sillä tarkastelussa ei ole pystytty erottelemaan toimihenkilö- ja työntekijätason henkilöiden työllistymistä.

Rakentamisen hyvä suhdannetilanne on kasvattanut alan avoimien työpaikkojen määrää. Viime vuonna niitä oli keskimäärin vajaat 4000. Määrän kasvu hidastui vuoden loppua kohti.
Rakentamiseen syntynyt hurjasti uusia työpaikkoja

Rakentamisen hyvä työllisyyskehitys jatkui viime vuonna. RT:n suhdannekatsauksen mukaan rakennusalalla oli keskimäärin 187000 työllistä. Vuodesta 2015 lähtien määrä on kasvanut 24000 hengellä. Tälle vuodelle ennustetaan 4000 työllisen ja ensi vuodelle tuhannen työllisen lisäystä.

Rakentamisen työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 7,4 prosenttia vuonna 2017. Pudotusta oli edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1,3 prosenttiyksikköä.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on ollut rakennusalan keskeisin kasvun este.

https://www.rakennuslehti.fi/2018/03/rakennusalan-tyontekijoita-koskeva-myytti-onkin-yllattaen-peraton/