Stenbäckinkatu

Vesikaton kunnostustöiden suunnittelu. Kohteessa saneerattiin räystäät ja huoltomaalattiin vesikate. Katetyyppi käsin saumattu teräsohutlevy eli ns. ”konesaumakatto”