Palvelut

Toimimme taloyhtiön luotettavana ja asiantuntevana kumppanina rakentamis- korjausrakentamis- ja kiinteistön ylläpidon suunnittelusta hankkeiden kilpailuttamiseen ja valvontaan. Teemme kuntoarvioita ja -tutkimuksia ja selkeytämme tekniset suunnitelmat.

Rakennuttaminen

Hoidamme asunto-osakeyhtiöiden hankkeiden rakennuttamisen yhteistyössä hallituksien ja isännöitsijöiden kanssa. Huolehdimme, että taloyhtiöt saavat projektiinsa aina sille parhaat suunnittelijat, urakoitsijat ja valvojat.

Selkeytämme parhaamme mukaan teknisten, vaikeasti ymmärrettävien suunnitelmien sisällön taloyhtiöiden hallitukselle ja yhtiökokoukselle.

Laadimme urakoihin tarvittavat urakka-asiakirjat, kuten tarjouspyyntö, urakkaohjelma ja rakennuttajan työturvallisuusasiakirja. Kilpailutamme hankkeet ja autamme valitsemaan oikeat urakkamuodot sekä laatimaan sopimukset urakkamuotojen mukaisesti. Autamme hallitusta urakkaneuvotteluissa haastattelemaan suunnittelijat ja urakoitsijat ja valitsemaan kokonaistaloudellisesti tilaajalle edullisimman vaihtoehdon.

Valvonta ja työturvallisuuskoordinointi

Toimimme rakennuttajan nimeämänä lakisääteisenä turvallisuuskoordinaattorina hankkeissa ja huolehdimme, että turvallisuusasiat on otettu huomioon suunnittelusta toteutukseen. Työn aikana hoidamme rakennusteknisten töiden valvontaa, maalaus- ja pintakäsittelytöiden valvontaa sekä projektipäällikön tehtäviä. Huolehdimme, että taloyhtiöiden hankkeet toteutetaan sovitulla tavalla, aikataulussa ja laaditussa budjetissa.

Huolellisella valvonnalla tilaaja varmistaa, että kallisarvoinen projekti on varmasti laadukas, hintansa arvoinen ja suunnitelmien mukaisesti toteutettu. Teemme myös asunto-osakeyhtiöille tilasaneerausten ja huoneistoremonttien valvontaa taloyhtiön nimeämänä.

Kysy myös vastaavan mestarin palveluista.

Suunnittelu

Laadukas hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu on edellytys laadukkaille tarjouksille ja kunnossapitotyön, peruskorjaus- tai perusparannushankkeen laadukkaalle toteutukselle.

Suunnittelemme rakennusten korjaus- ja pintarakennesaneerauksia kunnossapito-, peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin

Vahvuusalueitamme ovat: vesikattojen uusinta, saneeraus ja korjaus, julkisivujen uusinta ja osakorjaukset, ikkunoiden kunnostus ja uusinta, porrashuonesaneeraukset, elementtisaumojen uusinta, parvekesaneeraus, salaojahankkeet sekä maalaustöiden- ja pintakäsittelytöiden suunnittelu.

Suunnittelussa huomioimme rakennusten erilaiset rakennustaiteelliset näkökulmat. Teemme yhteistyötä arkkitehtien sekä LVISA- ja rakennesuunnittelijoiden kanssa.

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Jokainen kunnossapito-, peruskorjaus- ja perusparannushanke lähtee liikkeelle laadukkaasta kuntotutkimuksesta. Kiinteistön kuntoarvio on edellytys sille, että kiinteistöä ylläpidetään strategisesti järkevässä järjestyksessä.

Teemme vesikattojen, julkisivujen, ikkunoiden, porrashuoneiden, kellareiden, parvekkeiden, märkätilojen ja pintakäsiteltyjen teräsrakenteiden kuntoarviota ja -tutkimuksia. Kuntotarkastus tuottaa tilaajalle kirjallisen raportin, jossa esitetään mm. toimenpidesuositukset aikatauluineen.

Kuntotutkimuksissa rakenteita avaamalla ja näytteitä analysoimalla tehdään tarkempia tutkimuksia niiden kunnosta. Silmämääräisesti ja aistihavainnoin tehdään kuntoarvioita.

Tarjoamme myös kosteusmittaus- lämpökamerakuvaus- ja muita rakennusfysikaaliseen tarkasteluun liittyviä palveluita.

Projektinjohto

Tarjoamme taloyhtiölle isoihin hankkeisiin projektipäällikkö-palvelua. Toimimme yhteistyössä taloyhtiöiden hallituksien kanssa. Huolehdimme siitä, että projektiin valitaan parhaat toimijat ja sovituissa asioissa pysytään. Projektipäällikön tehtävänä on vastata aikatauluista ja kustannuksista sekä oikeasta toteutuksesta. Projektipäällikkö on usein tarpeen, kun taloyhtiöllä ei ole omia resursseja näiden tehtävien hoitoon.

Tulemme yhtiökokouksiin esittelemään hankkeita ja huolehtimaan siitä, että esitetty palaute huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Yritämme aina selkeyttää teknisten suunnitelmien sisällön helposti ymmärrettäväksi ja antamaan selvän kuvan, mitä toimenpiteet tarkoittavat jokapäiväisessä asumisessa.

Asiantuntijalausunnot

Tarjoamme asiantuntijalausuntoja ja -tarkastuksia pulmatilanteita varten. Vahva tekninen ja sopimusehtojen osaamisemme on käytettävissä tilanteissa, joissa tarvitaan ulkopuolista osaamista.

Ulkopuolisen näkemyksen antaminen edesauttaa sopimista näkemyseroissa.

Konsultointi

Tarjoamme rakennuttajan konsultointipalvelua erilaisissa kiinteistöjen korjaushankesuunnittelujen, korjaussuunnittelun, korjaussaneerausten ja kiinteistöiden ylläpidon epävarmuustilanteissa.

Kiinteistön rakennusosien ja tekniikkaosien suunnitellun elinkaaren saavuttaminen edellyttää niiden oikeaoppista ylläpitoa ja huoltoa. Tarjoamme apua erilaisten kiinteistöjen ylläpitostrategioiden luomisessa.

Vastaava työnjohtaja

Tarjoamme vastaavan työnjohtajan eli vastaavan mestarin palveluita hankkeissa, joissa rakennusvalvonta edellyttää vastaavan työnjohtajan nimeämistä.

Huolto-ohjelma

Tarjoamme kiinteistön huolto-ohjelman laadinnan kiinteistön kuntoarvion ja PTS:n avullta tai ilman. Kiinteistöiltä puuttuu satunnaisesi huolto-ohjelma, jolloin kiinteistön ylläpito ei välttämättä ole järjestelmällistä, asioita tehdään useaan kertaan, tai erikoisissa järjestyksissä kun toimenpiteitä ei dokumentoida huoltokirjaan, eikä ylläpidolle löydy vastuullista johtajaa.

TOP